Čemu služe metaforičke asicijativne karte ?

  Pomoću  Metaforičkih asocijativnih karata mogu se rešavati problemi: – Zdravlja – Novca – Odnosa – Samorealizacije.   Za zadovoljstvo životom neohodna je dobra razmena informacija našeg svesnog i nesvesnog.  Što je ona lakša,  sveobuhvatnija i brža, osoba bolje živi – u svim sferama. Mi smo odgojeni u takvim tradicijama i živimo u okruženju u kome postoji iskrivljenost u pravcu racionalnog uma. I to vodi do ovoga. Ljudi koji su navikli da razmišljaju i rešavaju svoje probleme na čisto logičan način strogo su ograničeni činjenicom da je fokus logičkog razmišljanja vrlo uzak. Logika je ograničena iskustvom i u svim odlukama se zasniva na već poznatom,  što je ,,nekada radilo“. Zato… Read More

Continue Reading

Da li živite po scenariju ili po sudbini ?

  Da li znate da je  jedan savemeni ruski psiholog uspeo da,  na velikom uzorku (od desetine hiljada) klijenata, izdvoji 5 ženskih i 5 muških tipova životnih scenarija ? Svaki od tih scenarija nosi određene karakterne osobine, opis vrsta veza koje gradimo i ograničenja samog scenarija. Naravno, tipovi mogu biti i mešoviti, nisu isključivi, ali ako znate koji kod vas dominiraju, možete saznati najčešće loše ishode istih, što će vas definitivno motivisati na prevazilaženje ličnih blokada i stega. Naša sudbina je ono što je naš životni maksimum, a scenario je začarana igra u kojoj nikada ne doživimo svoj puni rast i razvoj. Postoje, dakle, partneri koji nam pomažu da odigramo… Read More

Continue Reading

Koja je Vaša životna priča ?

  Primarna teorija o  scenariju je najpre pripisivana Eriku Bernu i njegovom kolegi Klodu Štajneru, sredinom šezdesetih godina prošlog veka. Kasnije su i mnogi drugi autori razvijali ovu ideju. Mišljenje da se doživljaji iz detinjstva  odražavaju na to što će se događati sa nama u odraslom dobu, centralno je mesto mnogih psiholoških pravaca. Shodno datoj teoriji, taj plan postoji u formi scenarija, sa jasno naznačenim početkom, sredinom i krajem. Druga karakteristika za teoriju scenarija je tvrdnja da se plan života ,,završava tako kako je bilo određeno na samom početku“.  Ta scena se naziva raspletom priče. Kada odrastamo, sećanja o ranom detinjstvu se razotkrivaju najviše u snovima i fantazijama. Kako ne… Read More

Continue Reading