Kakvi ljudi su ,,magnet“ za narcise ?

Ako narcizam posmatramo kao karakteristiku ličnosti na kontinurinoj skali od – do, svi bismo mogli da nadjemo  tu neko svoje mesto. Postoji i tzv. ,,pozitivni narcis“, ili kako ja volim da kažem ,,narcis sa opravdanjem“. To su oni ljudi koji zaista imaju čime da se ponose, iza kojih stoje uspesi, ali se oni ne bahate, niti daju sebi privilegije tj. pravo na bilo šta što ne bi dali i drugim ljudima. Oni su uspešni i svoj  ,,recept za uspeh“ rado dele sa drugima.Ako narcizam posmatramo kao strukturni poremećaj ličnosti, stvar postaje daleko ozbiljnija. To su obično ljudi koji nemaju kapacitet da vole i poštuju druge, nisu spremni na uzajamnost u… Read More

Continue Reading

Ženska intuicija

Žena treba da nauči da veruje svojoj, a muškarac ženskoj intuiciji. Žene često bodre i nadahnjuju muškarce zato što bolje od njih samih vide šta oni zaista mogu. Žena od muškarca može da stvori genija i heroja ili pak ništavnu osobu.Samo pravilan balans Jin i Jang energije ili muškog i ženskog preimućstva u određenim oblastima zajedničkog života može stvoriti jaku vezu i porodicu koja se razvija i raste.

Continue Reading

Šta je to sapiofilija ili sapioseksualac ?

 U urbanim ili sleng rečnicima se pojavljuje izraz relativno novijeg datuma ,,sapiofil“ ili ,,sapioseksualac“.SAPIOFIL  =  osoba koju privlači inteligencija ili inteligentni judi na seksualan, romantičan ili drugi način.Koren reči je latinskog porekla  – sapient , što znači mudar, a sufiks je grčkog porekla – phile,  ljubitelj nečega.Izraz je počeo da kruži na društvenim mrežama, kao opis nekih ljudi, kakvog bi partnera želeli.Ako ste sapiofil verovatno ste i sami inteligentni, poštujete ljude koji nisu sledbenici trendova, već grade svoj stil od oblačenja do izbora muzike, idejno itd.  bez obzira na popularnost. Verovatno će vaši izlasci biti posećivanje filmskih festivala, umetničkih galerija, kniževnih ili pesničkih večeri, knjižara, muzeja i sl. Važno vam… Read More

Continue Reading

Čemu služe metaforičke asicijativne karte ?

 Pomoću  Metaforičkih asocijativnih karata mogu se rešavati problemi:– Zdravlja– Novca– Odnosa– Samorealizacije. Za zadovoljstvo životom neohodna je dobra razmena informacija našeg svesnog i nesvesnog.  Što je ona lakša,  sveobuhvatnija i brža, osoba bolje živi – u svim sferama.Mi smo odgojeni u takvim tradicijama i živimo u okruženju u kome postoji iskrivljenost u pravcu racionalnog uma. I to vodi do ovoga. Ljudi koji su navikli da razmišljaju i rešavaju svoje probleme na čisto logičan način strogo su ograničeni činjenicom da je fokus logičkog razmišljanja vrlo uzak. Logika je ograničena iskustvom i u svim odlukama se zasniva na već poznatom,  što je ,,nekada radilo“. Zato pokušaji rešavanja problema ne daju pozitivne rezultate. Sa… Read More

Continue Reading