Koji deo sebe ne želite da vidite i ne možete prihvatiti ?
Nepriznati aspekti naše senke često upravljaju nama , ograničavaju nas i ometaju pokazivanje naših punih potencijala.