Kada se prvi prvi put klijenti susretnu sa metaforičkim asocijativnim kartama, obično ih ne shvate ozbiljno. Čini im se da je to samo igra, koja ne može dati ozbiljne rezultate. Ali, potom shvate da su metaforičke asocijtivne karte efikasan psihološki instrument.

To je instrument koji sadrži u sebi projektivnu metodologiju i koji se već dokazao u radu sa hiljadama klijenata u celom svetu.

Moguće da će nekom metaforičke asocijativne karte izgledati kao neke primitivne slike, no taj utisak vara, jer je rad pomoću ovih karata neverovatno slojevit i pokazuje terapeutski efekat bukvalno za nekoliko minuta.

Tajna je u tome što naše podsvesno ima običaj da se snažno suprotstavlja promenama. Mi možemo sebe da nateramo, ubedimo, obećamo da ćemo nešto uraditi, ali ako naše podsvesno kaže ,,NE“ ,onda će svi naši napori dati samo kratkoročne rezultate.

Metaforičke asocijativne karte pomažu da uspostavimo komunikaciju sa svojom podsvešću. Opis slika na kartama, bez racionalnih procena, nam pomaže da pojasnimo istinske potrebe čoveka. Pomoću metaforičkih asocijativnih karata možemo modelirati vremensku liniju od prošlog ka budućem i obratno.

Ako ste zaineresovani za benefite ove metodologije, zakažite sebi seansu …