Ne, ne želi samo seks…

Obično je to čovek sa mnogo manje resursa nego Vi.

Može želeti da od Vas dobije :

– finansijsku korist (novac, stan u kome može da boravi …)
– energiju
– uticaj
– intelekt
– besplatnu radnu snagu
– emocionalnu podršku kada mu je teško
– kontakte
– popularnost
– nadahnuće itd.

Želi da dobije mnogo, a da ne da ništa zauzvrat.

Pri tome je žrtva ubeđena da ona daje dobrovoljno !