Čemu služe metaforičke asicijativne karte ?

 Pomoću  Metaforičkih asocijativnih karata mogu se rešavati problemi:– Zdravlja– Novca– Odnosa– Samorealizacije. Za zadovoljstvo životom neohodna je dobra razmena informacija našeg svesnog i nesvesnog.  Što je ona lakša,  sveobuhvatnija i brža, osoba bolje živi – u svim sferama.Mi smo odgojeni u takvim tradicijama i živimo u okruženju u kome postoji iskrivljenost u pravcu racionalnog uma. I to vodi do ovoga. Ljudi koji su navikli da razmišljaju i rešavaju svoje probleme na čisto logičan način strogo su ograničeni činjenicom da je fokus logičkog razmišljanja vrlo uzak. Logika je ograničena iskustvom i u svim odlukama se zasniva na već poznatom,  što je ,,nekada radilo“. Zato pokušaji rešavanja problema ne daju pozitivne rezultate. Sa… Read More

Continue Reading

Da li živite po scenariju ili po sudbini ?

 Da li znate da je  jedan savemeni ruski psiholog uspeo da,  na velikom uzorku (od desetine hiljada) klijenata, izdvoji 5 ženskih i 5 muških tipova životnih scenarija ? Svaki od tih scenarija nosi određene karakterne osobine, opis vrsta veza koje grade i ograničenja samog scenarija. Naravno, tipovi mogu biti i mešoviti, nisu isključivi, ali ako znate koji kod vas dominiraju, možete saznati najčešće loše ishode istih, što će vas definitivno motivisati na prevazilaženje ličnih blokada i stega.Naša sudbina je ono što je naš životni maksimum, a scenario je začarana igra u kojoj nikada ne doživimo svoj puni rast i razvoj.Postoje, dakle, partneri koji nam pomažu da odigramo svoj scenario i… Read More

Continue Reading

Koja je Vaša životna priča ?

 Primarna teorija o  scenariju je najpre pripisivana Eriku Bernu i njegovom kolegi Klodu Štajneru, sredinom šezdesetih godina prošlog veka. Kasnije su i mnogi drugi autori razvijali ovu ideju.Mišljenje da se doživljaji iz detinjstva  odražavaju na to što će se događati sa nama u odraslom dobu, centralno je mesto mnogih psiholoških pravaca. Shodno datoj teoriji, taj plan postoji u formi scenarija, sa jasno naznačenim početkom, sredinom i krajem.Druga karakteristika za teoriju scenarija je tvrdnja da se plan života ,,završava tako kako je bilo određeno na samom početku“.  Ta scena se naziva raspletom priče.Kada odrastamo, sećanja o ranom detinjstvu se razotkrivaju najviše u snovima i fantazijama. Kako ne pridajemo dovoljno pažnje pojavljivanju… Read More

Continue Reading