Ženska intuicija

Žena treba da nauči da veruje svojoj, a muškarac ženskoj intuiciji. Žene često bodre i nadahnjuju muškarce zato što bolje od njih samih vide šta oni zaista mogu. Žena od muškarca može da stvori genija i heroja ili pak ništavnu osobu.Samo pravilan balans Jin i Jang energije ili muškog i ženskog preimućstva u određenim oblastima zajedničkog života može stvoriti jaku vezu i porodicu koja se razvija i raste.

Continue Reading