Kakvi ljudi su ,,magnet“ za narcise ?

Ako narcizam posmatramo kao karakteristiku ličnosti na kontinurinoj skali od – do, svi bismo mogli da nadjemo  tu neko svoje mesto. Postoji i tzv. ,,pozitivni narcis“, ili kako ja volim da kažem ,,narcis sa opravdanjem“. To su oni ljudi koji zaista imaju čime da se ponose, iza kojih stoje uspesi, ali se oni ne bahate, niti daju sebi privilegije tj. pravo na bilo šta što ne bi dali i drugim ljudima. Oni su uspešni i svoj  ,,recept za uspeh“ rado dele sa drugima.Ako narcizam posmatramo kao strukturni poremećaj ličnosti, stvar postaje daleko ozbiljnija. To su obično ljudi koji nemaju kapacitet da vole i poštuju druge, nisu spremni na uzajamnost u… Read More

Continue Reading