Ne dopadaš se,  muškarcu ako:

  1. Sa tobom priča o drugoj ženi i traži tvoj savet
  2. Dugo ne odgovara na tvoje poruke, a i kad odgovori to je kratko, banalno (da, ne, možda, jednom frazom)
  3. Ako je sa tobom na vezi samo u slobodno vreme (kada baš ne mora ništa da radi, kada mu je dosadno), samo tada odgovara i viđa se sa tobom
  4. Ako se viđa sa tobom isključivo radi seksa
  5. Obraća ti se poslovno, suvoparno, bez komplimenata, bez topline, opštim frazama
  6. Nikada on ne zove prvi
  7. Neprestano se opravdava zauzetošću (poslom, dešavanjima, sastancima) i čak nema vremena ni da te pozove
  8. Ako se sa tobom ponaša isuviše samouvereno
  9. Ne interesuje ga ništa o tebi, već uglavnom govori o samom sebi
  10. Ako neće da ti pomogne ni u čemu.

Ljev Voževatov