Da li zbog teških klimatskih uslova, životnih prekretnica, retrogradnog Merkura, dovoljno slobodnog vremena tokom zasluženog godišnjeg odmora,  osećaja odgovornosti za svoju već punoletnu decu ili  zbog ljudi koje volim i poštujem, danas je dan kada se istinski pitam u šta i kome ja i svi vi možete da verujete?

Da li verujete svojoj deci, mužu, partneru, prijatelju, kolegi ? Da li verujete političarima ? Da li verujete svešteniku u vašoj crkvi ? Postoji li duhovni lider ili pravac koji sledite i gde sebe pronalazite ?

Da li je Nju ejdž religija put ka samosvesti i napretku čovečanstva ili samo sredstvo manipulacije liberalnih globalista ? Gde  su granice ljudske moći, ko je kreator našeg života ?

Koliko ste spremni da platite motivaciona predavanja, antistres i isceljujuće programe, energetska pročišćenja  i spiritualno prosvetljenje ?

Da li naša glavna snaga racionalnost ili umeće voljenja ? Da li poslušati razum ili intuiciju ? Koliko planirati , a koliko se prepustiti spontanosti ?

Pre nego što potražite svog vodiča kroz život potražite više informacija, preporuke, empirijske potvrde određene prakse , a otvorenost uma potkrepite kritičkim promišljanjem i diskusijom sa neistomišljenicima. Naročito obratite pažnju na moguće neželjene efekte i negativna iskustva.

Uz veliku zahvalnost svim mojim prijateljima koji su me naveli na današnje promišljanje,

 

psiholog Marica Stojković